Camerabewaking

Volgens de Camerawet(externe link) is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet(externe link) naleven.

Wanneer u een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

Aangifte

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be(externe link) kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen.

Meer informatie

Op de website BeSafe.be(externe link) vindt u richtlijnen over de plaatsing van bewakingscamera’s en bewaring en gebruik van de gemaakte beelden.

Camerabewaking wettelijk pictogram

  • U bent verplicht een speciaal pictogram (van 10 x 15 cm) op te hangen aan de ingang van uw eigendom. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (of kortweg privacywet) verbiedt het filmen van personen zonder hun voorafgaande toestemming. Het feit ergens binnen te gaan waar het pictogram duidelijk zichtbaar aanwezig is, wordt beschouwd als een stilzwijgende toestemming.
  • Onder het pictogram zelf moeten ook bepaalde gegevens duidelijk worden vermeld over de verantwoordelijke van de verwerking van de beelden (naam, adres, e-mail), zodat iedereen die door een bepaalde camera wordt gefilmd, contact kan opnemen met de verantwoordelijke.
  • Afbeeldingsresultaat voor wetgeving wettelijke pictogram camerabewaking

Wetgeving inbraakbeveiliging

Sinds 1990 zijn er enkele wettelijke bepalingen opgesteld omtrent inbraakbeveiliging. Zo moet de plaatsing, conceptie en herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales gebeuren door erkende beveiligingsfirma’s zoals Waas Security BVBA

Verschillende regels omtrent inbraakbeveiliging

Bovendien is het gebruik van alarmsystemen ook aan bepaalde regels onderworpen. Zo was het vroeger vereist om je alarmsysteem aan te geven bij de lokale politie, maar dit is sinds oktober 2007 niet langer nodig. Daarnaast is het wel zo dat:

  • De gebruikers van een alarmsysteem die aangesloten zijn bij een alarmcentrale, zelf geen aangifte meer moeten doen van hun alarmsysteem. De alarmcentrale zal dit in hun plaats doen.
  • De gebruikers van alarminstallaties die niet aangesloten zijn bij een alarmcentrale, zullen zelf hun alarmsysteem moeten aangeven aan het ‘meldpunt alarmsystemen’. Het ‘meldpunt alarmsystemen’ is een databank die beheerd zal worden door de administratie en die alle gegevens betreffende het alarmsysteem zal bevatten. De aangifte van het alarmsysteem dient te gebeuren door het invullen van een elektronisch formulier via het federaal e-loket.

Daarnaast zijn er ook wettelijke bepalingen vastgelegd omtrent de installatie, het onderhoud en het gebruik van alarmsystemen.

Regels voor inbraakbeveiliging voor de gebruikers

Ook voor de gebruiker zelf gelden er enkele wettelijke bepalingen, zoals het jaarlijks onderhouden van de alarminstallatie waarbij de gebruiker de keuze heeft dit te laten doen door een erkende firma of door zichzelf. Vervolgens wordt de gebruiker ook verantwoordelijk gesteld om na elke alarmmelding er voor te zorgen dat er bij het beveiligde goed een persoon aanwezig is op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt. Deze persoon is in staat :

  • voor zover hij zich niet in een gevaarssituatie bevindt, de politie binnen te laten in het beveiligde goed.
  • het alarmsysteem uit te schakelen.

Ten slotte moet u er ook bewust van zijn dat alarmsignalen of boodschappen van meldsystemen niet rechtstreeks aan het noodnummer gericht kunnen worden.

Andere wettelijke bepalingen kan je nalezen in het Koninklijk Besluit van 4 juni 2007.